top of page
DJI_0018.jpg

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN

DUOTEC WERKT AAN EEN BETERE WERELD

Milieuvriendelijke maatregelen, broeikaseffect, klimaatverandering; Sinds de oprichting van DuoTec zo'n 15 jaar geleden is er veel veranderd. Met onze medewerkers zien wij het als een plicht te zorgen voor het milieu en de toekomst van onze volgende generatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen past bij DuoTec.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat we zorgen voor onze mensen. Voor hun gezondheid, hun veiligheid en hun welzijn. Een goede sfeer en ruimte om jezelf te ontwikkelen vinden we belangrijk.

 

Jongeren en starters kunnen bij DuoTec hun hart ophalen. We helpen ze om te leren en verder te groeien. Ze kunnen opleidingen en cursussen volgen en we bieden een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

DuoTec werkt onder andere samen met het Scalda voor stageplaatsen en BBL trajecten.

P1388338.jpg

ZORGEN VOOR DE MENS

DJI_0018.jpg

ZORGEN VOOR HET MILIEU

Bij DuoTec scheiden we afvalstromen op een duurzame manier. Dat betekent dat we al onze producten van staalplaten en gietijzer zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarvoor gebruiken we software die ervoor zorgt dat het restpercentage van oud ijzer zo klein mogelijk is.

  • Op het dak van ons bedrijf liggen 480 zonnepanelen met een vermogen van 139.200 Wp waarmee we de laatste jaren meer dan onze eigen energiebehoefte hebben kunnen dekken. Als in de toekomst onze eigen energiebehoefte groeit zal het aantal zonnepanelen uitgebreid worden.

  • Papieren verpakkingen en karton worden gescheiden ingezameld en vervoerd naar een verwerker in de regio.

  • Restafval wordt gescheiden in een restafvalcontainer.

  • Alle restmaterialen die we niet gebruiken bij de productie, worden bij DuoTec afgevoerd en 100% gerecycled.

  • Vloeistoffen en oliën worden opgevangen in speciale opvangtanks en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, waar van deze stroom nieuwe grondstoffen worden gemaakt.

bottom of page